Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.10.2008 22:33 - Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г.
Автор: meto76 Категория: Бизнес   
Прочетен: 21346 Коментари: 31 Гласове:
0

Последна промяна: 19.10.2008 23:31


Развитието на международния валутен пазар FOREX

 

Еволюцията на международния валутен пазар в последните десетилетия преминава през множество етапи, за да се превърне в днешни дни като основния двигател на съвременнта глобална икономика.

 

Всеки ден на световните финансови пазари се търгуват валути на стойност милиарди долари, като по този начин стават възможни глобалната търговия и инвестирането. Този материал има за цел да осигури необходимите основни знания за съвременното развитие на международните валутни пазари, като особено внимание се отделя на международните споразумения и влиянието на съвременните технологии върху този бизнес, който се провежда 24 часа в денонощие.


Между Първата и Втората световна война валутите са били подчинени на системата за фиксиран валутен курс, базирана върху златния и сребърния стандарт. Този период е известен като ерата на конвертируемостта. Правителствата са покривали емитираните от тях валути със съответно количество злато и сребро. Доминиращата световна валута е била английската лира, а щатският долар е бил в ролята на следваща по важност валута. Краят на конвертируемостта е дошъл около 1929 г., в началото на Великата депресия. През Втората световна война международният валутен пазар практически спира да съществува.

Споразумението от Бретън Уудс 1944 г.

 

Конференцията, проведена в Бретън Уудс, Ню Хампшир през 1944 г., е опит от страна на западните съюзници да въведат ред в отношенията между валутите и международните системи за плащане, предлагайки вариант на модифицирано връщане към златния стандарт и конвертируемостта, като най-добър метод за окуражаване и възстановяване на световните икономики, като и за постигане ръст на международната търговия. Споразумението от Бретън Уудс възстановява фиксирания (но регулиран) курс между валутите във вид на т. нар. номинали, определян според златното им покритие. Държавите са били задължени да участват на международния валутен пазар, за да поддържат валутния курс в рамките на 1% над или под номинала. Системата е базирана върху стандарта за размяна на злато, според който американският долар, чийто курс се е поддържал от чуждестранните регулаторни власти, е бил конвертиран директно в злато от американското правителство по фиксирана цена от приблизително 35 долара за унция злато. След това курсовете на националните валути се фиксират според курса на долара и те трябвало да бъдат напълно конвертируеми спрямо долара. Всъщност доларът заменя златото като резервен актив на международната система за плащане. Ако инфлацията в страната се е повишавала с голяма бързина, според Споразумението от Бретън Уудс, държавата трябвало да намали търсенето, за да поддържа външната стойност на валутата си и за да ограничи изтичането на резервите си. По този начин монетарната политика се е управлявала от валутния курс.

 

Споразумението от Бретън Уудс довежда и до създаването на Международния валутен фонд (МВФ) и Международната банка за възстановяване и развитие, или Световната банка, както обикновено я наричат, а английската лира е заменена от американския долар като доминираща валута на пазара, в резултат от изкуственото поддържане на курсовете на номиналните стойности на конвертируемите валути спрямо щатския долар.

Повечето страни са имали недостиг на долари и са организирали клирингова система (през 1947 г.),чрез Споразумение за многостранна компенсация, с което да се управлява излишъка и дефицита между страните-членки.

 

След това са приети Споразуменията за междуевропейски разплащания 1948-49 г., а през 1950-58 г. е бил основан Съюзът за европейски разплащания (EPU).

 

В него участват първоначално шест европейски държави, а целта е да се изгради структура за многостранна мрежа от търговски позиции.

 

Съюзът създава парична единица, която е била избрана като обща мярка за измерване на стойността в Европейския съюз.

 

С планираното възстановяване на конвертируемостта на валутите през 1959 г. Съюзът за европейски разплащания спира да съществува (на 27 декември 1958 г.), а негов наследник става Европейското валутно споразумение (ЕМА).

 

Европейското валутно споразумение въвежда многостранна система за плащания и създава Европейския фонд.

 

Многостранната система за сетълмент осигурява на централната банка на всяка страна-членка възможността да нетира в долари баланси във валута на друга страна-членка на системата. Валутният курс по сетълмента е известен предварително.

 

Европейският фонд отпуска кредити в злато на страните-членки за период от три до пет години. През 1979 г. той е заменен от нови споразумения, включващи някои от страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

 

През март 1961 г. щатският долар и британската лира достигат много висока цена, което довежда до девалвиране  курса на германската марка с 5%.


Разтрогване на Споразумението от Бретън Уудс

 

През 1961 г. централните банки на САЩ, Англия, Франция, Белгия, Германия, Италия, Холандия и Швейцария създават т. нар. Златен пул, с цел оказване на натиск върху курсовете на американския долар и британския паунд.

 

Натискът върху средствата на Международния валутен фонд довежда до това, че страните със силно развита промишленост отпускат заеми на МВФ, според Общото споразумение за вземане на заеми (сключено през януари 1962 г.).

 

По същото време Федералният Резерв на САЩ се споразумява за разменни средства с по-големите централни банки и с Банката за международни разплащания (BIS). Същото прави и Централната банка на Англия (Bank of England). Разменните средства се използват широко между 1964 и 1968 г. (британската лира се обезценява през ноември 1967 г.).

 

През март 1968 г. стремежът на инвеститорите да обръщат средствата си в злато, породен от Шестдневната война между Израел и неговите арабски съседи от 1967 г., довежда до края на Златния пул и запазването на официалната цена на златото от 35 щатски долара за унция, само при сделки между централните банки.

 

През юли 1969 г. Международният валутен фонд създава нова форма на международни резервни активи, Специални права на тираж (СПТ), като алтернатива срещу девалвацията на американския долар. Големият спад в курса на долара е бил предизвикан от огромния дефицит на платежния баланс. Страните със силни валути (Германия, Холандия, Швейцария, Япония), формално подкрепят повишението курсовете на валутите си, оставяйки ги да се повишават свободно.

 

През декември 1971 г., по време на Смитсънската конференция, правителството на САЩ, начело с президента Никсън, слага край на конвертируемостта на долара, което довежда до края на Споразумението от Бретън Уудс.

Смитсънското споразумение от 1971 г.

 

Нефтената криза на страните от ОПЕК

 

Ембаргото, наложено от арабските държави-нефтопроизводители върху страните, които подкрепяли Израел по време на войната Йом Кипур през 1973 г., довежда до недостиг и покачване на цените на нефта. През 1973-74 г. след серия от бързо развиващи се събития, цените на нефта стават три пъти по-високи, което от своя страна, довежда до следните резултати:

 

 • Рязък спад на икономическата активност, особено в САЩ;
 • Двойно повишаване нивото на инфлация в промишлените държави, в сравнение с и без това високите й показатели;
 • Значително повишаване на дефицита на платежния баланс;
 • Излишъкът на нефт на ОПЕК се увеличава почти 10 пъти до 1974 г., което довежда до големи проблеми в рециклирането и голям растеж на международния валутен пазар.

За да се справят с негативното влияние на нефтената криза големите държави набелязват цели за увеличаване на паричната маса, което става причина за повишаването на лихвените проценти. Огромни потоци от краткосрочни капитали заливат международния валутен пазар и довеждат до повишаване на лихвените проценти, като по този начин увеличават волатилността на валутните курсове и подсилват системата на плаващите валутни курсове.

 

През 1976 г. Вътрешната комисия на МВФ, известна още като Споразумението от Ямайка, внася промени в устава на МВФ, засягащи фиксираните валутни курсове. По този начин са  легализирани плаващите валутни курсове. Официалната цена на златото също е  анулирана.

Смитсънската валутна реформа включва 10-процентна девалвация на долара с по-нататъшно повишаване на другите валути, посредством увеличение на официалната цена на златото до 28 долара за унция.

 

По-голямата подвижност на курсовете става възможна след разширяването с 2.25% на позволените граници на колебание на новите централни курсове на валутите спрямо долара.


Европейската змия 1972 г.


До 1972 г. на международните валутни пазари съществуват нива на колебание, които са напълно нови за участниците на пазара. През 1972-73 г. тези колебания довеждат до девалвацията на щатския долар до 42.22 долара за унция злато. При тези условия Смитсънското споразумение не е просъществувало дълго.

 

Макар че Смитсънската валутна реформа е позволила на другите валути да се колебаят в определени граници спрямо американския долар, много от държавите не са били доволни точно от тези определени граници. Появява се значително недоволство, особено когато курсът на долара е продължил да спада.

 

В началото на 1972 г. немското правителство, което се отнася скептично към Смитсънското споразумение, приканва европейските си партньори да формират минисистема. Целта й е да спомогне европейските валути да поддържат ограничени предели на отклонение помежду си и свободно да се колебаят спрямо курса на щатския долар.


Тази система става известна като Европейската змия.

 

 • Решението на Англия да се присъедини към Европейската змия през май 1972 г. насърчава другите страни да определят свободно плаващи курсове на валутите си спрямо долара, вместо да се придържат към определени граници на отклонение, наложени от Смитсънското споразумение.
 • По този начин Европейската змия успешно замества Смитсънското споразумение. Всъщност Англия е била принудена да се оттегли от Европейската змия само след 7 седмици, в резултат на спекулативна атака срещу британската лира.
Европейската валутна система (EMS) 1979 г.

Европейската валутна система представлява модифицирана, подобрена версия на Европейската змия. Главната й цел е била не само да стабилизира валутите на държавите от европейския съюз, но и в бъдеще да ги обедини.

 

Конкретните й цели са:

 • Да съдейства за по-добра икономическа интеграция и стабилност между страните членки на ЕС.
 • Да въведе управляема система на валутни курсове, т. нар. Механизъм за контрол на валутни курсове (ERM), с нива на намеса от +/- 2.25% от примерните централни курсове на повечето валути.
 • Въвеждане на европейската валутна единица ЕКЮ, като основна парична единица в Европейския съюз.

Всички валути, участващи в Механизъма за контрол на валутни курсове, са имали курс, вързан за централния курс на ЕКЮ. Тези централни курсове представляват определено количество валута спрямо ЕКЮ.

С това кръстосване на централните курсове на ЕКЮ е било възможно да се направи серия от двустранни централни курсове за всяка валута. Тези двустранни централни курсове формират основата на т. нар. Паритетна мрежа.

 

Паритетната Мрежа е била крайъгълният камък на системата. Мрежата оказва натиск върху движението на валутните курсове и възлага определени задължения върху индивидуалните централни власти. Всяка централна власт се задължава да поддържа пазарния курс на своята валута в определени граници спрямо валутите на всички други страни членки.

 

До 2 август 1993 г. позволените колебания на валутните курсове са били в пределите на – 2.25% и + 2.25% от двустранните им централни курсове (+ 6% и – 6% за британския паунд, испанската песета и португалското ескудо).

Ако валутата варира с + 75% или – 75% от позволените предели, предполага се, че централната власт, която отговаря за отклоняващата се валута, трябва да се намеси.

 

Британската лира е била изтеглена от Механизма за контрол на валутни курсове от английското правителство на 16 септември 1992 г., италианската лира също е била изтеглена на 17 септември 1992 г., но през ноември 1996 г. тя отново се присъединява към него.

 

На 2 август 1993 г. финансовите министри и управителите на централни банки от 12 страни-членки на ЕС се споразумяват за разширяване границите на колебание за валутите, участващи в Механизма за контрол на валутни курсове.

 

Централната власт може да предприеме следните действия, ако валутата й се отклонява:

 • Директна намеса (купуване или продаване на валутата).
 • Промени в лихвените проценти.
 • Други фискални или монетарни мерки.

Като алтернатива, централните курсове на ЕКЮ за една или повече валути могат да бъдат обект на регулиране с взаимното съгласие на участващите страни.

Европейският икономически и валутен съюз (EMU) 1990 г.

Създаването на Европейския икономически и валутен съюз (EMU) е процес, включващ три етапа, от 1990 до 2002 г. Той е бил създаден, за да въведе:

 • Обръщението на единна валута между страните-членки на Европейския съюз.
 • Функционирането на единна Европейска централна банка.
 • Обща валутна политика между страните- членки на Европейския съюз.

Целите на Европейския икономически и валутен съюз са:

 • По-ефективен единен пазар.
 • По-стабилна икономическа среда.
 • Повишена международна валутна стабилност.
 • По-нататъшна политическа интеграция в рамките на ЕС. 


Влиянието на технологичната революция върху международния валутен пазар

Въздействието на технологиите коренно променя съвременната бизнес среда. Последователното въвеждане на компютърни продукти за международните инвеститори е направило промени във всички финансови пазари.

Преди въвеждането на компютърните технологии, за да се разбере цената на определен актив, е трябвало да се осъществи директна връзка с брокера или дилъра. Това се променя през 1964 г., когато агенцията Ройтерс с проекта си Стокмастър за първи път в историята използва компютри за предаване на финансова информация.

През 1973 г. пускането на системата Ройтерс монитор създава първия електронен пазар за търговия с валути, като цените се виждат по целия свят в реално време. Тази прозрачност довежда до невероятното разширяване на пазара, поради присъединяването на много нови участници. До 80-те по-голямата част от сделките е била извършвана по телефона или телекса. През 1981 г. Ройтерс пуска дилинг системата Монитор, която позволява на дилърите да контактуват един с друг чрез компютърна връзка. Системата още повече увеличава достъпността на пазара.

Системите за компютърни парични плащания също довеждат до разширяването на дейността на дилърите. По-добрата интеграция между големите търговски центрове и увеличаващото се значение на валутната търговия в САЩ става причина за развитието на търговия, която се извършва 24 часа в денонощие. Тези технологични нововъведения довеждат до по-голяма спекулативност и резки колебания на международните валутни пазари.

През периода след Смитсънското споразумение, международните валутни пазари претърпяват значителни структурни промени. Преминава се към системата на плаващия валутен курс. Това не е система на свободно плаващ валутен курс, посредством която валутите получават собствената си стойност. Вместо това, т. нар. dirty или регулиран плаващ курс се използва от много страни, например, от страните-членки на G7.


По този начин централните власти се опитват да поддържат валутните курсове в определени предели или в относителни граници. Централните власти се намесват на международния валутен пазар, за да се опитат да противодействат на повишенията и пониженията, които изпитват валутите извън желаните търговски граници.

Споразумението от хотел Плаца

През септември 1985 г. финансовите министри и управителите на централните банки на страните-членки на G5 (САЩ, Англия, Германия, Франция и Япония) провеждат среща в Ню Йорк,хотел Плаца, на която се споразумяват да си сътрудничат за окуражаване на системно повишаване на главните валути спрямо американския долар.


Споразумението от Лувъра

През февруари 1987 г. страните-членки на G6 (G5 с Италия) се споразумяват да поддържат валутите си на подходящи нива и обещават да си сътрудничат, за да се стимулира стабилността на валутните курсове на настоящите нива. Съществува неофициално намерение валутните курсове да се поддържат в рамките на 5%.

Системи за плащане

Системата за международни разплащания всъщност е базирана върху доларовия стандарт, който реално съществува, но не е признат официално.

Чуждестранните централни власти съхраняват резервите си основно под формата на долари и ги използват за уреждане на международни дългове. Все пак доларът вече не е конвертируем в злато или в нещо друго. По този начин покупателната стойност на световните резерви от долари зависи от състоянието на американската икономика. Изглежда, че тази ситуация ще продължава, докато не бъдат широко приети алтернативни резервни активи.

http://www.bulbrokers.bg/index.php?p=FXhist,0

 

http://www.studentskigrad.com/znanie/data/q10.php


http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2


Тагове:   Forex,   Международния,   Уудс,


Гласувай:
01. анонимен - освещение сайтов номер 58964
20.08.2011 08:39
Прив
обзор сайтов публикация 47755
сегодня сайт номер один - <a href=http://dmrvwtcfqn.tk/skachat-besplatno-krak-dlya-aktivacii-lyuboy-windows-xp.html>скачать бесплатно крак для активации любой windows xp</a> , так же смотрим ресурс <a href=http://scachatvk6.tk/programma-dlya-vzloma-akkaunta-kontakte.html>программа для взлома аккаунта контакте</a> , это тоже очень полезныйи интересный <a href=http://softport35.tk/programma-dlya-vzloma-akrauntov-v-last-haos.html>программа для взлома акrаунтов в last haos</a> а так же в завершении не упускаем из виду вот этот сайт <a href=http://enbsezpywn.tk/skachat-windows-media-player-s-kodekami.html>скачать windows media player с кодеками</a> , а так же многие другие в подборке :)
цитирай
2. анонимен - planetavolos.ru - наращивание волос дешево
07.09.2011 22:50
Хороший сайт http://planetavolos.ru/ - наращивание волос дома, технология наращивания волос, <a href=http://planetavolos.ru/>сколько стоит наращивание волос</a>, наращивание волос бесплатно, купить волосы дешево и многое другое.
цитирай
3. анонимен - Как скачать Skype на специализированном web-ресурсе
08.09.2011 20:08
Читаем Skype на специализированном ресурсе
Еще совсем недавно программа Skype с легкостью с легкостью сокрушила традиционную связь . В основе этой программы лежит очень простая система, которая, по сути, есть
универсальной. Не многие знают , что программа <a href=http://www.skypecorp.ru/>Скайп</a> в своем виде появилась не первой. Были ее предшественники, которые давали возможность пользователям сети разговаривать в онлайн режиме через Интернет . Тем не менее , программа Skype смогла обеспечить хорошее качество звучания даже тогда, когда скорость связи Интернет медленная . Многие люди могут скачать эту известную программу бесплатно. Не использовать такую потрясающую возможность, не опробовать без каких-нибудь растрат связь отменного качества и абсолютно бесплатно разговаривать с родственниками и знакомыми , живущими в различных уголках мира, непростительно . И это в последнее время поняли 11 млн. людей по всей земле , которые удачно закачали Скайп и пользуются ним . Присоединяйтесь в ним прямо сейчас .
На нашем ресурсе представлено много информации о Скайпе . Кроме того , вы имеете возможность ознакомиться с мнениями о данной программе, оставленные продвинутыми пользователями , а также поделиться своим мнением относительно программы , ведь, поверьте, ничто так не будет поучительно для других , как ваше личное мнение. Если вы его имеете , гости нашего сайта с удовольствием с ним ознакомятся. Предлагаем также обратить вам внимание на то, что на нашем ресурсе предлагается большое количество версий программы Skype, среди которых особой популярностью пользуются новые
Чтобы начать пользоваться Skype, первым делом выберите вариант программы, которая идеально вам подходит, затем скачайте ее . Пользуясь инструкциями , установите Skype на своем компьютере. И все. Теперь вы можете вести общение с другими пользователями данной программы вне зависимости от того, какая скорость вашего Интернета .
Уважаемые пользователи сети Интернет , мы рады видеть вас на нашем сайте . Надеемся, вы с удовольствием воспользуетесь всеми представленными и поставите себе ту программу, которую уже давно мечтали установить.
цитирай
4. анонимен - fizotik
09.09.2011 15:57
fizotik xtexcounter@bk.ru
цитирай
5. анонимен - pornobro.ru Сперма на лице порно
26.09.2011 05:37
хороший сайт http://pornobro.ru/ - голая королёва, гороскоп дева овен секс, <a href=http://pornobro.ru/lecti/b3eget0/incest-porno-3gp,-skachat-porno-video-bez-sms,-voronezh-lesbiyanki/>просмотр порно видео роликов</a>, Романтическое порно и многое другое.
цитирай
6. анонимен - casino-startplay.com - играть онлайн интернет казино
20.11.2011 08:25
Хороший сайт http://www.casino-startplay.com/ - играть азартные игры онлайн, казино ru, <a href=http://www.casino-startplay.com/>онлайн рулетка на деньги</a>, играть в казино в рулетку и многое другое.
цитирай
7. анонимен - buy kamagra jelly 14692
20.10.2012 03:22
<a href=http://orderkamagranow.com/#ncznp>buy kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#lshyq >kamagra online</a> , http://orderkamagranow.com/#trfnm kamagra jelly 100mg
цитирай
8. анонимен - payday loans 883 18114
20.10.2012 11:52
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#9010>payday loans</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#20232>payday loan</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#16822 payday loans
цитирай
9. анонимен - generic viagra 770 7385
20.10.2012 13:08
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#5680>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#18790>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#4377 buy generic viagra
цитирай
10. анонимен - viagra 200 mg 4768
20.10.2012 18:53
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#trvfr>buy viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#ftufq >viagra 100 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#jjkxm buy viagra
цитирай
11. анонимен - generic cialis 14915
21.10.2012 13:20
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#blzvk>generic cialis</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#fyzhw >cialis online</a> , http://ordercheapcialishere.com/#kayfh buy cialis
цитирай
12. анонимен - buy levitra online 15145
21.10.2012 19:04
<a href=http://orderlevitrahere.com/#dgglk>levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#ujexj >cheap levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#gpbav cheap generic levitra
цитирай
13. анонимен - tufm http://frdesacvuittonnmagasinn.info e cifio jqgwg
22.10.2012 02:14
qqdyh <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>louboutin pas cher</a> vdqhv <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton</a> eicqre http://frdeabercromfitchmagasinn.info bk xrt http://abrcromfitchsparisdesoldes.com
цитирай
14. анонимен - payday loans 666 16224
22.10.2012 06:21
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#18907>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#3533>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#20101 payday loans
цитирай
15. анонимен - buy cialis online 866 2509
22.10.2012 07:18
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#11358>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#21160>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#2064 cialis online
цитирай
16. анонимен - buy cialis 3986
24.10.2012 03:16
<a href=http://cialisstorehere.com/#ukgen>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#lxhjh >buy cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#rcrvi generic cialis
цитирай
17. анонимен - generic levitra 3612
24.10.2012 17:08
<a href=http://levitrastorehere.com/#jcaee>levitra online</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#adnnn >cheap levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#gpdcq cheap levitra
цитирай
18. анонимен - buy viagra online 580
25.10.2012 01:18
<a href=http://viagrastorehere.com/#seokt>cheap viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#rlwem >generic viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#ngejq viagra online
цитирай
19. анонимен - cheap kamagra 4114
25.10.2012 07:20
<a href=http://kamagrastorehere.com/#vsetl>generic kamagra</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#ismez >kamagra online</a> , http://kamagrastorehere.com/#tiefq cheap kamagra
цитирай
20. анонимен - order levitra
25.10.2012 07:48
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#9368 - cheap levitra, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#1876>buy levitra online</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#2113 online
цитирай
21. анонимен - bad credit payday loan 9267
27.10.2012 15:01
<a href=http://badcreditloanhere.com/#zdpfo>bad credit payday loan</a> - <a href=http://badcreditloanhere.com/#bldmm >online payday loan</a> , http://badcreditloanhere.com/#lvsbp bad credit payday loan
цитирай
22. анонимен - http://guccihandbagsxoutletstore.webeden.net/ nsurnt qnjhd
28.10.2012 23:34
xzuenf <a href="http://www.itopeutereypiminosoutlet.com/#1325">peuterey</a> ucvtciih <a href="http://www.itopiuminosmonclairsonline.com/">moncler</a> ccbykfz kfostbc oyjjm Globalization :: Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г. lpljzyq
цитирай
23. анонимен - http://www.comprarbolsosdevuittonn.info/ eutabm cwgkt
29.10.2012 06:54
yfthuy <a href="http://www.acquistareborsevuittonns.info/">louis vuitton</a> thgijmdp <a href="http://www.acheterdessacsvuittonns.info/">louis vuitton</a> xsmqqbm ffqslzz cmtfh Globalization :: Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г. pqhghps
цитирай
24. анонимен - buy viagra online 18408
30.10.2012 00:37
<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#hhbxl>buy cheap viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#hdijk >buy cheap viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#poxby cheap viagra
цитирай
25. анонимен - http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/ nypgzt btacm
30.10.2012 05:06
Globalization :: Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г. eiagkj oaymbhd cfcdmv п»ї<a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#8482">&#12510;&#12540;&#12461;&#12517;&#12522;&#12450;&#12523;</a> oukkxnwa <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">air &#12472;&#12519;&#12540;&#12480;&#12531;</a> gzthrsg gqdwj bndfc
цитирай
26. анонимен - cheap levitra online 6372
30.10.2012 15:31
<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#xyoqh>buy generic levitra</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#eoqcf >buy levitra online</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#ktwxw levitra online
цитирай
27. анонимен - popyimco dbpxuaru sblbd http://beatsdresxoutletstores.webeden.net/
30.10.2012 17:31
wzolh ucrco <a href="http://www.froabercromfitchmagasinn.info/#0980">abercrombie france</a> qriti waulyy Globalization :: Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г. qodtxyk <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#368">http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/</a> ffvgcxe tbywd
цитирай
28. анонимен - http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/ muxvbo daszp
31.10.2012 01:27
bhgwl zbgkd qrhpb <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren outlet</a> mdubjt Globalization :: Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г. dqvyunt п»ї<a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots</a> bhbpsty wuqyx
цитирай
29. анонимен - gohmiucf fvlpnbza http://www.frmloubutinnchaussuresoldes.info/ jsykxlvs cvlkqg
01.11.2012 02:50
lbwbz njseh <a href="http://www.froabercromfitchmagasinn.info/#4548">abercrombie</a> hmmkf dcglqu Globalization :: Развитието на международния валутен пазар FOREX, Споразумението от Бретън Уудс 1944 г. mjyiixd <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#841">polo ralph lauren</a> hihzffd znamp
цитирай
30. анонимен - I have a problem
01.11.2012 12:46
http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#3156 - generic viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#3959>order viagra</a>
цитирай
31. анонимен - generic cialis 5240
02.11.2012 17:18
<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#gqhpb>cialis online</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#xxbak >cialis online</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#lnevz generic cialis
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 13956380
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9761
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728