Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.03.2011 20:02 - Руските варвари в Източна Европа 1947 година: Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави. Строго секретно.
Автор: meto76 Категория: Политика   
Прочетен: 40161 Коментари: 101 Гласове:
36

Последна промяна: 20.03.2011 20:03

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Руските варвари в Източна Европа 1947 година: Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави. Строго секретно.

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 19 March, 2011 · 2 comments

in България,Европа,Терор и Комунизъм

 

image

И Н С Т Р У К Ц И Я

за управлението на окупираните от

Съветската армия източноевропейски държави

Строго секретно! КАА/08.113,

Москва, 2.VI.1947 г. НК/003 47
1. В сградата на посолството да не се приемат местни информатори. Срещите да се организират от наши специални служби на публични места. Посолството приема информации чрез специалните служби.

2. Да не се допуска контакт между нашата войска и цивилни лица от страната. Забраняват се посещения на местни лица от нашия офицерски състав, контакт на войници с местни жени или на войници с войници от страната и нашата войска.

3. Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват в или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие. Да се използват за тази цел всички конфликти и недоразумения между тях, а също така и въоръжена опозиция.

 

4. В политическите репресии да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници.

5. Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази партия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби.

6. Да се обединят всички младежки организации в една – комсомолска – с водачи, утвърдени от нашите служби. Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юношески и младежки организации.

7. Делегатите на партийните конгреси да нямат мандат след конгреса. Да се елиминират делегатите, които са активни. За всеки следващ конгрес да се избират делегати, утвърдени от нашите служби.

8. Да се прави системно разследване на хора – добри организатори и специалисти, които са популярни. Тези хора да се привличат към нас, а ако откажат – да не се допускат до ръководни длъжности.

9. Да се организира – всички държавни служители, освен милиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специално да се отнася до здравните служби… съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата.

10. Към всички органи на властта и всички значителни заводи да се включат хора, които сътрудничат на КГБ. Това да се осъществява без знанието на държавните местни власти.

11. Да се обърне внимание на печатната преса да не цитира сумарни количества и видове на стоки, които се изпращат в СССР. Да се посочва, че това е обменна търговия.

12. Местните власти да не издават на купувачите на земя, къщи и парцели нотариални актове, а актове за получаване.

13. Да се приложи такава специална икономическа политика към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска производителност и неефективно. При втория етап да се започне колективизация на селското стопанство. Ако се появи силна опозиция – да се намали доставката на средствата за производство и се увеличат данъците към държавата. Ако и това няма ефект, то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос отвън на храна.

14. Да се формулират всички закони, укази и разпоредби за организация, икономика и право така, че да не се дава точно и прецизно тълкуване (с изключение на военните).

15. За всеки проблем да се създават комисии, съвети, инструкции и т. н., така че никой от тях да няма право на окончателно решение без консултации с останалите.

16. Самоуправляващите органи на заводите да не могат да имат влияние върху дейността и развитието на предприятието. Те могат да се занимават само с изпълнение на полученото задание.

17. Профсъюзите не могат да имат противоречия с разпорежданията на дирекцията. Да се натоварят профсъюзите с други задължения – организиране на почивка, просвета, културни и други развлечения, екскурзии, разпределяне на дефицитни стоки и потвърждаване на мнение и характеристики от политическите власти.

18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задания, но без склонност към анализ на проблемите извън заданията.

19. На всички отговорни ръководители на партийни, държавни и стопански дейности да се създадат условия, които да ги компрометират в очите на подчинените им, като се изключва възможността да се върнат в средата, от която са излезли.

20. Офицерският кадър от местната армия може да получи отговорни длъжности само при условие че там има наши сътрудници от КГБ.

21. Да се организира специален надзор за количеството муниции за всички видове оръжие на всеки арсенал. Учение с бойни патрони да се прави само при строг контрол.

22. Да се обхванат под специален надзор всички лаборатории към НИИ.

23. Да се обръща специално внимание на всички изобретатели и рационализатори, като всички по-важни изобретения и предложения да се регистрират в нашите централи. До реализация да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужбина. Да не се допуска до публикация стойността на изобретението.

24. Системно да се нарушава графикът на транспорта в страната (изключение на нашия специален транспорт).

25. Да се провеждат симпозиуми и конференции и да се записват предложенията и докладите, като се регистрират докладчиците, но за реализацията да се спазва само нашата инструкция.

26. Да се популяризират интервюта с работници за актуални производствени проблеми, като се критикува безпорядъкът, но не трябва да се ликвидират причините за тези проблеми.

27. Всички обръщения към народа от официални служители и водачи да обхващат исторически и народни акценти, но да не се проповядва дух на обединение на целия народ.

28. Да се обърне внимание на всички новостроящи се градове и квартали да не се изгражда друг освен главен водопровод. Всички стари кладенци и локални водопроводи да се ликвидират систематично.

29. При модернизиране и разширение на заводите да се осигури изтичането на замърсени води да става в реки, които могат да бъдат резерв за питейна вода.

30. В новостроящите се апартаменти и къщи, а така също и при възстановяване да не се строят помещения за запасяване с хранителни стоки и за отглеждане на животни.

31. Частните работници и предприятия да се снабдяват с лошокачествени суровини и оборудване, което да осигурява производството на лошокачествена продукция на цени, по-високи от държавните.

32. Да се създадат условия за максимално развитие на администрацията по всички нива – районни, общински, градски. Може да се допуска критика на администрацията, но това да не влияе на нейното намаляване или по-прецизна работа.

33. Да се контролира само изпълнение на плана на предприятия, произвеждащи суровини и други производства, включени в нашата инструкция. Забранено е изпълнението на плана за продукти и стоки за вътрешния пазар.

34. Специално да се наблюдава църквата, като се създават условия и програми за обучение на младежта за наслагване на омраза към нея. Специален контрол да се упражнява над църковните печатници, библиотеки, архиви, проповеди и т. н.

35. От всички основни, професионални и средни училища да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се ограничи производството на учебни помагала. Да се премахне изучаването в средните училища на латински, гръцки, обща философия, логика, генетика. По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация.

36. Да се организират държавни митинги при годишнини на борбата против завоевателите (с изключение на руснаците), като се подчертава борбата срещу германците, а преди всичко борбата за социализъм.

37. Забранява се да се поместват в средствата за информация и издаваните книги данни за местни хора, живели в Русия преди революцията и по време на Втората световна война.

38. Ако се възстановят или създадат организации, които поддържат дружбата със СССР, но се опитват да контролират дейността на държавните органи – да се обвинят в шовинизъм и национализъм (нашите действия са независими от органите на държавата). Начин на действие: унищожаване на нашите гробища и паметници, публикуване и размножаване на позиви, в които се осмива руският народ, руската култура и договорите между СССР и страната. Към тази пропаганда да се ангажират граждани от страната и да се използва съществуващата ненавист към СССР.

39. Да се прояви грижа за строителството на пътища и мостове, за да са готови при налагаща се интервенция, така че нашите войски най-бързо и от всички посоки да се придвижат до центровете на опозиционните сили.

40. Да се арестуват всички политически противници. Специално да се преследват противниците, които имат авторитет сред населението. Да се ликвидират всички политически противници и след това да се обвинят в тежки криминални престъпления.

41. Да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение.

42. Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени от партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба като се използват за кадрови резерв за друго време.

43. За хора, които не са съгласувани от нашите специални служби, може да се публикуват съдебни процеси (специално се отнася за кадри от армията, генерални директори, министри), в които се обвиняват в дейности против народа, социализма, индустриализацията. Това ще увеличи подозрителността и ще мобилизира работническата класа.

44. Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.

45. Да се проявява постоянна грижа за систематически подбор за висшите институти на хора, които произхождат от най-ниската категория от населението или незаинтересовани професионално хора, стремящи се само към диплома.

Строго секретно! КАА/08.113, Москва, 02.06.1947 г., Инструкция НК/003 – 47;


http://www.extremecentrepoint.com/?p=7624
Гласувай:
36
01. анонимен - http://chitanka.info/lib/text/8935/4
20.03.2011 20:19
тези от този сайт - екстремпойнт.... - са лъжци.. Платени.. От ЦРУ..
цитирай
2. анонимен - http://antipropaganda.comxa.com/Ekspertite.html
20.03.2011 20:24
ам абсолютни лъжци.. Щом само с това се занимават.. Интелигентният човек има и други интереси, вариации в идеите - ако не е така - значи си зомби или платен ПИАР
цитирай
3. анонимен - http://antipropaganda.comxa.com/zapadkomu.html
20.03.2011 20:32
не че съм комунист но .. Чаушеско е бил обичан от Рейгън и Буш старши... Такива визити е имал в САЩ този румънски диктатор.. Но е отказал да даде властта на генералите - които пък са били инструктирани от подобни на Максуел - чикагската школа и ЦрУ - ФИНАНСОВАТА МАФИЯ.. И в Китай е било планирано да стане същото - но се отърваха китайците.. Сега ще си отмъстят вероятно - тоест китайците на алчните кръгове - американската МАФИЯ
цитирай
4. анонимен - http://foreignpolicy.bg/show.php?storyid=1059087
20.03.2011 20:42
Стига ни манипулирайте с това че комунизма е нещо лошо! Това е все едно да кажеш че християнството е нещо лошо - щото са имали кръстоносни походи или инквизиция.. Дали християнството е лошо? А хората да са равни и свободни? С право на избор? Доколкото знам Маркс е искал хората да имат право на избор. Пък ленинизма не е марксизъм! Марксизма е за без класи - тоест политици и партия..
цитирай
5. meto76 - Колко промити мозъци има в Бълга...
20.03.2011 20:47
Колко промити мозъци има в България? Вижте коментарите по-долу!
цитирай
6. анонимен - http://foreignpolicy.bg/show.php?storyid=927155
20.03.2011 20:48
Трябва да се поучим от историята! Длъжни сме.
цитирай
7. анонимен - ТОВА Е АБСОЛЮТНА ИСТИНА!
20.03.2011 21:43
КОМЕНТАРИИТЕ СА НА ..."МАТряла"....!
АМА , НАЙ-ДОБРЕ СЕ МИСЛИ НА ....."ГЛАДНО СЪРЦЕ"!
ГЛАДЪТ Е ...НАЙ-ДОБРИЯ СЪВЕТНИК!

БОЙКО Е ПРАВ С КАРТОФИТЕ.....МАМКА МУ...ХА,ХА,ХАААА....!
цитирай
8. анонимен - Дай оригинала
20.03.2011 23:48
Това не е източник а парче тоалетна хартия
Дай оригинала
Искам да го видя
цитирай
9. анонимен - Нищо чудно
21.03.2011 00:24
Навремето имаше заповед, от всяко село най-малко двама души да бъдат обявени за врагове и ликвидирани -- просто да се всява страх.

цитирай
10. анонимен - лъжи
21.03.2011 01:12
Големи лъжи ,грубо скроени и тъпо поднесени.
цитирай
11. анонимен - руснаци - може ли човек да ги държи ...
21.03.2011 01:19
руснаци - може ли човек да ги държи отговорни, след като е ясно, че хората са невменяеми
цитирай
12. xloranphyl - Много тъпо!
21.03.2011 01:21
Аууу!
Синко, това е бахти фейка, ве! Аз мога да напиша по-правдоподобно нещо.
Апропо, НКО СССР е действал до 25.02.1946г. ,МО на СССР се създава на същата дата.
Ми...
Лъжат екстремно лумпенчетата! Препоръчвам горещо на всички да посетят сайта, много смях има там!
Хи-хи-хи!

цитирай
13. анонимен - абе Ноам Чомски къде си правеше м...
21.03.2011 01:24
абе Ноам Чомски къде си правеше милионите това момче, май в Русия... а, не, чакай - в САЩ ги правеше... ма и тва не може да е вярно, щото кой ще го остави да говори и да си развява коня в САЩ? )))))))))))
цитирай
14. анонимен - Инфантилно!
21.03.2011 01:35
Баси глупавия материал. Съветските агресори може да са били комунисти, ама толкова кретенски инструкции не са издавали. Да не говорим, че КГБ беше една невероятно професионална машина за контрол. Точно пък те ли ще се занимават с такава детинщина? Баси!
цитирай
15. анонимен - Абсолютна истина
21.03.2011 01:45
Да, точно в такава адска държава, строго придържаща се към горните 45 точки живах почти 40 години.
цитирай
16. анонимен - ами, то сега е по-зле и от тогава. . . . ...
21.03.2011 02:07
ами,то сега е по-зле и от тогава......сякаш сме някаква африканска колония на така наречените велики сили...
цитирай
17. xloranphyl - Ха-ха! Мацнах им екстремните ...
21.03.2011 07:13
Ха-ха!
Мацнах им екстремните лумпенчета едно постче, че има гаф с датите и че това е много нескопосан фалшификат и взеха, че ми изтриха поста!
Не така, другари, не така! Като сте се осрали, не се гневете на мен!
цитирай
18. анонимен - Стига лъжи, но пасаран
21.03.2011 07:35
Това може да го напише исторически неграмотен. Стига с тая омраза. ДПС иска някакъв съд за Възродителен процес, а забравя какви ги въшеше с атентатите. Вие, една шайка полуграмотници скалъпявате историческа лъжа. Наистина дявол да го вземе, държавното управление трябва да се вземе в ръце и да подгони такива като вас лъжци. Между вас и ДПС може спокойно да се постави знак за равенство. Антибългари, това сте вие смотаняци.
цитирай
19. анонимен - Не ви изнася другари комунисти:)
21.03.2011 08:17
Виждам, че комунистическите отрепки, наследници на червените уроди са пописали тук коментари. Другари, годината е 2011. Вярно, че за вас, които сте в критическата и пенсионна възраст, времето е спряло и вече сте в периода на оглупяване, но хайде без старите номера. Инструкциите, макар и преведени с не много познания по руски, са верни. Това, че на вас не ви изнася, си е ваш личен проблем. Вие сте боклуци и никой не се съобразява вече с вас. Ревете, дерете се, но тези неща ще се публикуват. Никой не е задължен да се съобразява с пещерни уроди като вас.

Между другото, има ли някой сканирани инструкциите за действие на руските войски в Австрия? Аз само съм чел преводи, но за жалост загубих линковете. Добре ще е да се публикуват на български.

А на другарите комунисти да им кажа ... дгд
цитирай
20. анонимен - СТРАНДЖАТА
21.03.2011 08:30
Комунист - това звучи срамно...
Моля, към нецензурните думи да се прибави още една - комунист!...
цитирай
21. анонимен - Моченца, каквито и да ги пишете - ...
21.03.2011 08:34
Моченца, каквито и да ги пишете - бития бит, е..ят - ебан!Колкото и да се пънете да променяте историята,фактите са на лице, а те са , че сме ви управлявали,управляваме ви и нашите деца ще управляват вашите.
Много ви здраве.Пишете не ни жалете.Боли ни дедовия за вашите жални крясъци.
цитирай
22. анонимен - Да не си се объркал бре?Да не са ин...
21.03.2011 08:39
Да не си се объркал бре?Да не са инструкции след 10 Ноември 1989 от хамериканският посланник,а?Много мяза на сегашното положение.
цитирай
23. анонимен - Дани
21.03.2011 08:48
Браво на автора. Като си помисли човек за идеологията и действията на сегашните възпитаници на БСП, ще намери много общи черти с гореуказанията. Затова трябваше да бъде забранена тази идеология и задължителна ЛУСТРАЦИЯ.
цитирай
24. анонимен - До всички кандидат комунета
21.03.2011 08:51
За олигофрените точещи лиги по комунизма!
Вървете на майната си в Сибир или къдете щете и градете, огромната глупост наречена комунизъм.
Няма по-сбъркана идеология от тая дето проповядва равенство между работливия и мързеливия.
Познайте кой от двама лелее за комунизъма!
Знам, че рано или късно ще се намерят поредните малоумници, искащи да възродят тоя карценом, наречен комунизъм, но не съм очаквал че това ще се случи отново в тоя ми живот!
Относно статията! Нямаше да е лошо заедно с превода да се публикува оригинала. В противен случай не изглежда правдоподобно!
цитирай
25. анонимен - Има нещо
21.03.2011 09:14
Като начин на действие, разбира се, изглежда достоверно. Но в текста се споменава КГБ, който е създаден през 1954, а този текст се отнася за 1947 г. Тоест - има му нещо.
цитирай
26. анонимен - Има нещо
21.03.2011 09:20
Стана ми интересно и проверих - през 1946 г. комисариатите са били преименувани обратно на министерства - и заглавието е фалшиво.
цитирай
27. ve6titsa - Не знам защо беше с превод,
21.03.2011 09:43
но доста ми напомняше ситуацията у нас.Само това за графика на транспорта ми се стори пресилено.Не е лошо добре да провериш достоверността.
цитирай
28. анонимен - относно горното
21.03.2011 09:52
нещо ми се струва пресолено това което е преведено.Защо не е побликувано първо в оригинал, а след това преведено.Нещо ми мирише на манипулация, или на публикуващия го може би така му се е искало да звучи.
цитирай
29. анонимен - Публикуваната е истина!
21.03.2011 10:10
Живял съм 50 години под властта на комунистите.Прекрасно знам ,какви престъпници са и какви убийци представляват.
Всички днешни нещастия на България , се дължат на тях и тяхната безумно алчна политика за власт и пари.
Парите и властта--това е основната цел на комунистите.
Идеите -са глупаците и малоумниците от матРЯЛА за масова употреба.
цитирай
30. анонимен - Слабо, тъпо, с обратен ефект!
21.03.2011 10:21
В края на крайщата на никого не е забранено да мрази. Не е забранено да пише, с някои изключения, описани в НК. Но трябва да има поне малко ум в главицата, а не да се излага с простотията си. Текстът е образец на тъпота и некадърие. И понеже нямам време за губене, ще кажа само, че всичко става ясно от самото начало - започва факсимилно, после преминава на съвременен (!) български, после идва КГБ, а то тогава се е казвало иначе. Учреждението се казва така от 13.03.1954 г., а "строго секретната инструкция е датирана ...2.04.1947 г. и т.н. Абе, микроцефалчета, това звучи кати "ЩАЗИ през 1938 г."! Мога да ви разгромя точка по точка! Е, толкова можете. На мястото на работодателите ви бих ви изритал и... бих потърсил някои по-интелигентни хейтъри.
цитирай
31. анонимен - точно така беше
21.03.2011 10:23
Поместнеият материал е правдив. Точно така беше. Всеки неудачник и некомпетентен се стремеше да стане член на партията за да се докопа до престижно място в общество. Ял съм таи попара години наред.
цитирай
32. анонимен - Човече, по телевизията да се прочете преводът и оригиналът в най-гледаното време
21.03.2011 10:28
За да няма неразбрали!ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ТОЗИ МАТЕРИАЛ!Ние, които живяхме много години в комунизъм знаем, че всяка дума от тази инструкция беше нашият живот!
цитирай
33. анонимен - Защо не помести някои инструкциите ...
21.03.2011 10:35
Защо не помести някои инструкциите на ЦРУ през 50-те (вече може и да са разсекретени) да направиме сравнение. Например как са щяли да отровят водата за София и да изтровят хората. Много "хуманно" !
Айде стига партенки.
цитирай
34. анонимен - червени гадове
21.03.2011 10:35
Хубава инструкцийка - как се създава готовност за окупация и присъединяване към "великия СССР". В България, тая инструкция се е изпълнявала доста буквално до 70те год. на 20ти век (нищо чудно, че се е готвело и юридическото ни поглъщане от СССР), а и след това - в по-голямата си част, изпълнява се и до днес. И днес още берем плодовете на проведеното по тая инструкция заробване и унищожение на всичко мислещо.

А иначе, червените изроди в България нямат свършване. Особено ми харесаха постинги 4. и 14. по-горе. Мисля, че методът на убеждението спрямо такива, а и изобщо спрямо комунистите, ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ РАЗНОВИДНИСТИ И МАСКИРОВКИ, ВКЛ. С ДРУГИ ЦВЕТОВЕ и в "ДРУГИ" ПАРТИИ, е неприложим. Трябва Пиночет! Това е.
цитирай
35. анонимен - червен фалшификатор
21.03.2011 10:38
анонимен написа:
В края на крайщата на никого не е забранено да мрази. Не е забранено да пише, с някои изключения, описани в НК. Но трябва да има поне малко ум в главицата, а не да се излага с простотията си. Текстът е образец на тъпота и некадърие. И понеже нямам време за губене, ще кажа само, че всичко става ясно от самото начало - започва факсимилно, после преминава на съвременен (!) български, после идва КГБ, а то тогава се е казвало иначе. Учреждението се казва така от 13.03.1954 г., а "строго секретната инструкция е датирана ...2.04.1947 г. и т.н. Абе, микроцефалчета, това звучи кати "ЩАЗИ през 1938 г."! Мога да ви разгромя точка по точка! Е, толкова можете. На мястото на работодателите ви бих ви изритал и... бих потърсил някои по-интелигентни хейтъри.


КЪДЕ, БЕ ЧЕРВЕНА ГАД, ВИДЯ КГБ и пр.? Къде? Във факсимилираната глава ясно пише "Заповед на Комисаря на народната отбрана на СССР" до Съватската армия.
цитирай
36. анонимен - За "руските варвари" и другите
21.03.2011 10:41
Когато прочета нещо като "руските варвари" започва да ми сърби десницата. meto76, бил съм и в Кремъл, и на Статуята на Свободата. Със сигурност няма да ти се случи, а и не би го понесъл - шокът ще е твърде голям за теб. Пишещият под №24 "карцЕном" ме праща в Сибир! Ядец, моето момче, аз съм българин, дедите ми са се били за България и не давам на никого да ме гони от България! Разбрано?
цитирай
37. анонимен - До 35-ия
21.03.2011 10:57
Че съм ЧЕРВЕНА ГАД, да такъв съм! Но те съветвам да не си изпускаш нервите. Прочети тт. 10 и 20 от фъшкийската измислица и тогава бесней! Недобросъвестно работиш, слабо! Това е. Простото си е просто! Но внимавай да не пресолиш още веднаж манджата, защото ще ти я нахлупя на главата, обещавам! При това ще използвам съвсем легални методи и институции!
цитирай
38. анонимен - Дали е истина,но е факт!
21.03.2011 11:00
Дали е съществувала такава заповед/инструкция или не,трудно може да се докаже. Изброените неща,обаче се случиха на България,даже някои са пропуснати.Този списък на тази инструкция беше реализиран през годините от най-долните слуги на окупаторите БКП/БСП.Някои може да са живяли добре по време на окупацията 1944-1996г.,но това бяха хора ,които биваха най-близо до властта и служеха на противниците на България.Както на всеки предател,така и на тях се заплащаше с по-добър живот и привилегии.За съжаление всичко това ние го търпяхме и плащахме.Накрая откраднаха и парите ни с масова приватизация и хиперинфлация и превърнаха окупацията ни от политическа в икономическа.С нашите пари изучиха децата и внуците си за да могат да ни грабят по-финно и да ни се представят за "елит" на нацията.Това ни даде тази окупация - елит от крадци и убийци.Те, обаче ни говорят мазно и меко -"да се обединяваме",но с тях начело и да не пипаме откраднатото и натрупано от тях. Не случайно този "елит" вече 20 години не създава нормални закони и процедури,защото сам ще попадне под ударите им.Затова трябва да се стремим като граждани :МАКСИМАЛНО ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ДА ВЛАСТТА И ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪДБИТЕ НИ ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.
цитирай
39. анонимен - Сигурно е вярно
21.03.2011 11:05
Напълно съм съгласна, че е имало такива инструкции. Имам живи примери за простотията на номенклатурните директори, които сменяха от идин пост на друг. Бяха най-необрадзовани и простаци, само защото бяха от БКП. Сега децата им са милионери и винаги верни на Партията. След 9-ти.09. избиха и интернираха най- умните и интелигентни хора. Майка ми ми е разказвала, колко прости, пияни и груби са били руските войници, пълна противоположност на немските.
цитирай
40. анонимен - По-голяма простотия не бяхчел с...
21.03.2011 11:24
По-голяма простотия не бяхчел скоро. От такива писачи толкова...
цитирай
41. анонимен - Комунизма
21.03.2011 11:46
Никой не спомена за една от положителните страни на комунизма - възможност за неограничено развитие на обикновения човек. Примерно Ворошилов от овчар става маршал и министър на отбраната, Мехлис от шивач командир на фронт, Лисенко от селски агроном директор на академия, Каганович от обущар вицепремиер и т.н.
цитирай
42. анонимен - АБСОЛЮТЕН ФАЛШИФИКАТ
21.03.2011 11:52
По-голяма измислица не бях чел.Тъпо и абсолютно неграмотно. То и да си фалшификатор се иска талант.
цитирай
43. анонимен - vjarno e do bolka
21.03.2011 11:54
анонимен написа:
За да няма неразбрали!ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ТОЗИ МАТЕРИАЛ!Ние, които живяхме много години в комунизъм знаем, че всяка дума от тази инструкция беше нашият живот!

цитирай
44. momchil - Явно пак някоя БСП организация к...
21.03.2011 11:58
Явно пак някоя БСП организация колективно е коментирала. Прави впечатление, че в такива случай всички псувачи са анонимни. Такива си бяха и преди, анонимни доносници, убийци и съсипвачи на съдби. За такива болни от марксизъм съм предложил лечение в мой пост http://momchil.blog.bg/politika/2011/03/07/marksizmyt-psihichesko-zaboliavane-li-e-kak-da-lekuvame-zabo.700771 единственият със смислена позиция е №21 той поне е откровенна гад.
цитирай
45. анонимен - 21 до Момчил юнак
21.03.2011 12:24
Момчилка, личи ти дюлгерската закалка.Правилно си разбрал за "базата и надсройката".
Миличък,като ти гледам пуловерката, ти си от глухите дето чуха "с малко, но за винаги", а не разбраха,че "сте малко и за винаги".
И като всички болни се надяваш,че има лечение.И предлагаш билки и отвари.Може да пробаш с вуду заклинания,черна магия и хвърляне на боб.
В същност боба отави.Нали трябва да ручаш и с нещо да разнообразяваш мамалигата.
Има нужда и от такива като теб.Сабаките си кявкат, караванот си тера!
цитирай
46. анонимен - Това е тест за АНОНИМНИТЕ
21.03.2011 12:28
ВИДЯХТЕ ЛИ СЕ АНОНИМНИ МАЛОУМНИЦИ КАК ЗЛОБАТА ВИ ЛЪХА ОТ ПИСАНИЯТА ВИ . ВИНАГИ ЩЕ СЕ ОТКРОЯВАТЕ ПО ИЗЯВИТЕ СИ - ПО ПЛОДОВЕТЕ ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ - БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ.
цитирай
47. анонимен - Линк към първоизточника, господа. ...
21.03.2011 12:28
Линк към първоизточника, господа. Другото са манипулации, макар и някои от точките да звучат познато.
цитирай
48. анонимен - Преди 2500 г. Сун Дзъ...
21.03.2011 12:36
1) Развалете това, което винаги е било хубаво в страната на враговете ви.

2) Направете боговете им за посмешище и стъпчете всичките им обичаи в калта.

3) Подкопайте с всички средства престижа на водещата класа; Оплитайте ги при всяка възможност в тъмни машинации и в подходящ момент ги опозорете.

4) Разпространете между гражданите конфликти и раздори.

5) Настройвайте млади срещу стари.

6) По всякакъв начин спъвайте работата на властта.

7) Внедрявайте навсякъде свои шпиони.

8) Не се страхувайте от сътрудничество с най-низките и най-отвратителни създания.

9) Винаги, когато можете, обърквайте обучението и доставките на противниковите сили. Подкопавайте дисциплината им и парализирайте волята за борба чрез подтискаща музика, а също така пращайте леки жени в лагера им и оставете падението им да достигне дъното.

10) Не пестете нито обещания, нито пари или подаръци, защото всичко това носи голями лихви.
цитирай
49. анонимен - От един дол дренки са :-) :-) :-) :-) :-)
21.03.2011 12:41
анонимен написа:
Защо не помести някои инструкциите на ЦРУ през 50-те (вече може и да са разсекретени) да направиме сравнение. Например как са щяли да отровят водата за София и да изтровят хората. Много "хуманно" !
Айде стига партенки.


Същото пише и там, но с други думичики :-) :-) :-) :-) :-)
цитирай
50. анонимен - Да се върнем малко назад към Георги Раковски !!!
21.03.2011 12:45
http://dolsineq.blog.bg/history/2011/03/15/preselenie-v-rusiia-ili-ruskata-ubiistvena-politika-za-bylga.708492
цитирай
51. demonwind - Пред
21.03.2011 12:51
"Протоколите" това изглежда като детска приказка... А страшното тепърва предстои...
цитирай
52. анонимен - До № 39
21.03.2011 15:28
"Бяха най-необрадзовани и простаци, само защото бяха от БКП." Какво да кажа, обраДзований? Не става дума за грешка от бързане. Виж, че едно изречение не можеш да сглобиш. А сега си признай, татето не беше ли от БКП? Не скандираше ли бурно "БКП! КПСС!". Или беше в бакалията и правеше фокуси със саламурата на сиренцето и овлажнената захар, а чекмеджето на касата го удряше по шкембенцето? Защото "такива бяха времената" - крадяхте на дребно. Да чете както е надрищил и неанонимният "момчил": "...анонимни доносници, убийци и съсипвачи на съдби.". Лекувай се, момчето ми! Всичко това ми обръгна. Разбери, една глупост, повторена хиляда пъти, пак си остава глупост. Получаваш обратен ефект! Защо ли ти правя добро? Не го заслужаваш...

цитирай
53. анонимен - a6b5c4
21.03.2011 16:07
ami 6tom nqkoi napi6e ne6to sre6tu komunqgite ili publikuva ne6to..........ogan i jupel i to ot nekadurnizite komunisti4eski '' qtazi ''i glupazi koito gi hranihme 50 godini ..Boje izbavi balgariq ottaq ruska papla4 '' ina4e o6te 6te gi hranim samo 4e kato - kapitalisti !!!
цитирай
54. lambo - Мето ... и ти метеш пред евреите
21.03.2011 16:09
Защо ми е изтрит коментара ?
цитирай
55. анонимен - Интересно и доста провокативно ...
21.03.2011 16:29
Интересно и доста провокативно приготвен материал.Не бях виждала подобни архиви.
цитирай
56. podvodni - Тури му пепел. Ако и 10% от това бе ...
21.03.2011 16:36
Тури му пепел. Ако и 10% от това бе изпълнено, то през 1990 година нямаше какво да се краде и най-вече кой да го краде. За да не се изпълни и малка част от тази "инструкция" допринася факта че, тя никога не е съществувала.
Хубаво е да се посмееш в тези кофти времена.
цитирай
57. анонимен - Антикомунист
21.03.2011 17:27
Браво, чудесен материал. Всеки българин трябва да го прочете.
Знае се, че всеки комунист може три неща - да лъже, краде и убива.
От материала научаваме освен това, че комунистите могат и да съсипят една цветуща държава. Не от глупост а съвсем целенасочено. Комунистите не са българи, тяхната истинска родина е Русия. Затова мястото им е в Сибир.
цитирай
58. анонимен - "НАРОДНАТА ВЛАСТ"---БЕШЕ "МАННА НЕБЕСНА"...ЗА НЕГОДНИЦИТЕ!!!!
21.03.2011 18:39
КРАДЕШЕ СЕ БЕЗРАЗБОРНО И НЕПРЕКЪСНАТО!!!
ИМАМ ЕДИН РОДНИНА , КОЙТО РАБОТЕШЕ В ТКЗС /АПК/ КАТО МЕХАНИЗАТОР И КОМБАЙНЕР!
ТОЙ ОБИЧАШЕ ДА КАЗВА , ЧЕ АКО НЕ СЕ ВЪРНЕ СЛЕД ЖЪТВА С ПОСЛЕДНИЯ ТЕНДЕР НА КОМБАЙНА ПЪЛЕН ДА ГО ИЗСИПЕ В КЪЩИ ---ВСЕ ЕДНО ....НЕ Е РАБОТИЛ ЦЯЛА СЕДМИЦА!
ПОСТРОИ СИ НОВА КЪЩА И ГЛЕДАШЕ 4-БИВОЛИЦИ С КОН И 20 ОВЦЕ!
КОГАТО НИ ВЪРНАХА ЗЕМЯТА---ГЛАСУВАШЕ ЗА БСП!
ПОПИТАХ ГО ЗАЩО ГО ПРАВИ, А ТОЙ МИ ОТВЪРНА:
"--...АБЕ , ГЛЕЙ СЕГА....ТРЕБВА ДА ИМА ЕДНО ТКЗС В СЕЛО...!"
ПИТАМ ГО .."ЗАЩО ---НАЛИ СИ ИМАШ ВЕЧЕ ЗЕМЯ"??
ТОЙ МИ ОТГОВАРЯ:
--"ТОВА , НЕ СЕ БРОИ---ТО СИ Е НАШЕ!!!!!"

С ДРУГИ ДУМИ:
АВАНТАТА , СИ Е ЧИСТА ПЕЧАЛБА, А КРАЖБАТА .....НАЦИОНАЛНА ОСОБЕННОСТ И ВТОРА ПРИРОДА ЗА БЪЛГАРИНА!
ЕТО ВИ ---КОМУНИСТИЧЕСКИ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, РЕЗУЛТАТ ОТ 50г....НАРОДНА ВЛАСТ!

ПАК ВИ КАЗВАМ:
500г , ПОД ВЛАСТТА НА СУЛТАНА --НИЩО НЕ СА, ПРЕД 50г.....КОМУНИЗЪМ!!!!
цитирай
59. анонимен - Комунизмът е по-лошо нещо от нацизма и фашизма!!!
22.03.2011 10:21
анонимен написа:
Стига ни манипулирайте с това че комунизма е нещо лошо! Това е все едно да кажеш че християнството е нещо лошо - щото са имали кръстоносни походи или инквизиция.. Дали християнството е лошо? А хората да са равни и свободни? С право на избор? Доколкото знам Маркс е искал хората да имат право на избор. Пък ленинизма не е марксизъм! Марксизма е за без класи - тоест политици и партия..


Истината понякога боли много, но трябва да се каже. Какъв смисъл има да живеем в лъжа?
цитирай
60. анонимен - За да няма неразбрали!ПОЗДРАВЛ...
22.03.2011 12:22
За да няма неразбрали!ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ТОЗИ МАТЕРИАЛ!Ние, които живяхме много години в комунизъм знаем, че всяка дума от тази инструкция беше нашият живот!и ние живяхме в комунизъм, не бяхме богопомазани, не сме били в изолатор,обаче си живяхме спокойни...
цитирай
61. анонимен - живял през комунизма
22.03.2011 15:03
Малко ще успокоя топката.Както каза някоѝ, документа може да не е автентичен но това което пише е 100% вярно.Друг един каза че те са ни управлявали ; сега ни управляват синовете им а по късно-внуците им ще ни управляват.И това е вярно 100%. Защото ги търпяхме толкова години и продължаваме да ги търпим.Защото те сега (пак са тук) и ще бъдат тук до като продължаваме да ги търпим.Може би трябваше на 10 ноември да направим с тях това кото те направиха със своѝте опоненти след 44 г.Сигурно за България щеше да е по добре.Трети каза че това което става сега в страната (не казвам държава!!!) се дължи на тях.Ами итова вярно 100%.Защото ( те пак са тук ).И на края искам да кажа относно последния коментар.Вярно е че живяхме спокоѝно и освен тях всички бяхме еднакво бедни,а аз бих искал да сме еднакво богати.А на тези които милеят за комунизма ще кажа,по добре гладен орел от колкото доволна свиня.Това е.С уважение към всички без комунистическите хардлаѝнери и техните наследници.
цитирай
62. анонимен - Алън Фостър Дълес
22.03.2011 15:18
. В началото на “Студената война” – 1947 г. - Алън Фостър Дълес – първият шеф на ЦРУ - заявява:

“Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството - тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика на елементарен потребител. Всичко това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”.
През 1992 г. Държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър заяви пред техния конгрес: “Ние изразходвахме над 30 хиляди милиарда долара, за да победим в студената война срещу СССР и неговите сателити, за да предизвикаме материален и духовен срив”.
цитирай
63. анонимен - "американските варвари"
22.03.2011 15:45
" Руските варвари", унищожиха "германските варвари" за да може "американските варвари" да окупират Европа за вечни времена.
Само дето не са руски, а съветски варварите.А тези варвари водени от евреина Троцки дойдоха от Ню Йорк (300 главорези) и подпомогнати от другия евреин Ленин узурпираха законната власт и превърнаха Русия в касапница.По малко от 5% са руснаците в партийно- политическия и административно - управленчески апарат на Съветския съюз след революцията. От 1917 г. държавата Русия НЕ СЪЩЕСТВУВА. Съществуват само мекерета които прехвърлят от болната глава на здравата. Но това е изпитан метод на избрания народ.
цитирай
64. анонимен - ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА!
22.03.2011 15:58
анонимен написа:
. В началото на “Студената война” – 1947 г. - Алън Фостър Дълес – първият шеф на ЦРУ - заявява:

“Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството - тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика на елементарен потребител. Всичко това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”.
През 1992 г. Държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър заяви пред техния конгрес: “Ние изразходвахме над 30 хиляди милиарда долара, за да победим в студената война срещу СССР и неговите сателити, за да предизвикаме материален и духовен срив”.

цитирай
65. анонимен - Всичко което е написано е вярно не ...
22.03.2011 16:04
Всичко което е написано е вярно не зависимо оргинал ли е или не.Може да се каже даже че има и пропуски.А за американците мога да кажа че са светлинни години преди нас и можем да мечтаем за тяхната демокрация.
цитирай
66. анонимен - Към 62 и 64. Ами нищо ново под слън...
22.03.2011 16:19
Към 62 и 64.Ами нищо ново под слънцето.За незгодите на комунизма са виновни ЦРУ и четирите годишни времена.
цитирай
67. анонимен - До 61
22.03.2011 16:20
Кой па ти иска на тебе уважението,бе.Я си отвори портфейла и си направи сметка,като си живял и работил при социализма,днес що ке ручаш?Нали победихте , бе!За това ли се борихте и дадохте свидни жертви...в къщи под одеалото до жените си?Чакахте,че някой ще ви сипе.Ядец!Който е имал нещо между двете уши преди 89 г. той е бил и ще бъде добре.За другите остава да направят ревизия, какво имат между двата крака!Гол орел е просто охладен бройлер!
цитирай
68. анонимен - rikardo
22.03.2011 16:21
Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!....Зхарий стоянов.
цитирай
69. анонимен - oт 61 до 67
22.03.2011 17:11
Отдавна не бях чел толкова интелегентен коментар.Ако беше и на български сигурно сигурно щях и да го разбера. Не знам кои сме ние които победихме.Ако имаш предвид 10 ноември мисля че победихте пак вие.А ти сгурно имаш нещо между двете уши за това вземи си преговори учебника по бълг. език за 4 клас (ако си го чел вече)
цитирай
70. анонимен - 67 до 69 / харесва ми позата ...ти /
22.03.2011 18:59
Няма как да разбереш,защото мисълта ти е заета с емоции,омраза, презрение към собственната ти безполезност и безпомощност.Това с образованието сигурно си го написал в опит да избиеш комплекси насадени ти в СПТУ то.Но имаш достатъчно инсинктивен интелект да разбереш кой е спечелил от 21 г. преход.Когато обаче си дадеш и приблизително отговор "защо",ще проумееш,че тези напъни,да вмениш по партиен или друг признак вината за собственното ти нищожество,на други хора,могат да минат само при зелените еуглени от вашия първичен, бистър бульон.
цитирай
71. анонимен - 67 до 69
22.03.2011 20:02
Нарочно го пиша отделно, за да ти отговоря за учебника.Предмета се казваше "Български език и литература", но дори и там нямаше дума "интелегентен".Шестата буква е "и".Що се отнася до препинателните знаци, вероятно,ти като борец за демокрация и репресиран, си бягал от час по комунизъм, но си забравял да се връщаш в час по общообразователните предмети.За това толкоз си постигнал,както преди, така и сега.Илитератите са неподвластни на времето.
цитирай
72. анонимен - Земля в илюминаторе...........
22.03.2011 20:29
Не спорете с червените гадове,те просто винаги ще си останат червени гадове.Добрата новина е,че им свършва горивото.
цитирай
73. megafon - Като се има в
25.03.2011 23:02
предвид, че по това време е управлявал Сталин, а от този издрод всичко се очаква нищо чудно да е вярно.
цитирай
74. анонимен - NrLNxKtGPEpbICa
09.06.2011 05:21
With the bases loaded you srtcuk us out with that answer!
цитирай
75. анонимен - jRvAJwqJydv
09.06.2011 09:29
Now I feel stpuid. That's cleared it up for me
цитирай
76. анонимен - olZinUtruQjUFkN
09.06.2011 10:19
And I tohuhgt I was the sensible one. Thanks for setting me straight.
цитирай
77. анонимен - YxMjGyOcDRVj
09.06.2011 11:44
bOziAf <a href="http://snfjhfixlzsf.com/">snfjhfixlzsf</a>
цитирай
78. анонимен - HrOkcBGC
09.06.2011 16:45
9VRgvD , [url=http://bxfthzxljdqx.com/]bxfthzxljdqx[/url], [link=http://jhlbattozbdw.com/]jhlbattozbdw[/link], http://dftvxigworni.com/
цитирай
79. анонимен - KwQLwyhv
09.06.2011 16:47
FsM9gt , [url=http://jrxwvqpanlym.com/]jrxwvqpanlym[/url], [link=http://zbtsnmedqacb.com/]zbtsnmedqacb[/link], http://gkkbmeftaesg.com/
цитирай
80. анонимен - jlysSlOzGVkiqC
10.06.2011 05:24
TYVM you've solved all my poblrems
цитирай
81. анонимен - oDQUwHYOBgINDu
10.06.2011 10:26
spo2Hk <a href="http://dgxtogwgczii.com/">dgxtogwgczii</a>
цитирай
82. анонимен - BUjYCLXrcVZG
10.06.2011 14:55
TbELie , [url=http://wpltsdnnzfax.com/]wpltsdnnzfax[/url], [link=http://couevlaqxnyc.com/]couevlaqxnyc[/link], http://nvxgrvscxupi.com/
цитирай
83. анонимен - bruxgSpFZFhMUW
10.06.2011 15:30
VlSuBq , [url=http://dblkjltmaeqj.com/]dblkjltmaeqj[/url], [link=http://rqcikdpyehop.com/]rqcikdpyehop[/link], http://gabkcwmxkidr.com/
цитирай
84. анонимен - JQtvMXhxjfokM
11.06.2011 00:47
Never seen a bteetr post! ICOCBW
цитирай
85. анонимен - YhKdtudLODN
11.06.2011 10:20
cHdKOh <a href="http://aqahcenyevre.com/">aqahcenyevre</a>
цитирай
86. анонимен - ygGPtISA
11.06.2011 10:21
HkxRQY <a href="http://vawgfczfjiak.com/">vawgfczfjiak</a>
цитирай
87. анонимен - DBUNwukDfRbsGGlX
11.06.2011 11:11
U5Zy6v <a href="http://trafauffwoyl.com/">trafauffwoyl</a>
цитирай
88. анонимен - lTazBHlsGSSAxQ
12.06.2011 14:30
KhHlOU , [url=http://qbgjuvapahqa.com/]qbgjuvapahqa[/url], [link=http://rclkwkdtmkww.com/]rclkwkdtmkww[/link], http://xwpezbtbfeta.com/
цитирай
89. анонимен - orFZpnVQi
12.06.2011 14:51
ebB2QC , [url=http://nzrsgeibnvvq.com/]nzrsgeibnvvq[/url], [link=http://pebofwvobcys.com/]pebofwvobcys[/link], http://heacdxmrdxsp.com/
цитирай
90. анонимен - bZUjnpfdFryrLDd
12.06.2011 15:27
zJ27GW , [url=http://ubjzrftzvymi.com/]ubjzrftzvymi[/url], [link=http://aimfslznejtc.com/]aimfslznejtc[/link], http://fllpeyvvwfhj.com/
цитирай
91. анонимен - jamOunKKjsKwupgA
13.06.2011 12:40
XXQY5h <a href="http://ykakewytzcdc.com/">ykakewytzcdc</a>
цитирай
92. анонимен - RflXgvuvIhKsp
13.06.2011 12:48
e297bg <a href="http://lmnxynygsoal.com/">lmnxynygsoal</a>
цитирай
93. анонимен - FOHorMkcPawz
13.06.2011 19:16
9DBh7G <a href="http://jnozyjninyro.com/">jnozyjninyro</a>
цитирай
94. анонимен - AUrtlIRSx
13.06.2011 19:26
muQdI0 <a href="http://gtxswhbpumot.com/">gtxswhbpumot</a>
цитирай
95. анонимен - sfIZXgMVas
13.06.2011 19:46
5O9Qly <a href="http://fovfnvytydyo.com/">fovfnvytydyo</a>
цитирай
96. анонимен - HjxfTeuLyrGssj
14.06.2011 13:00
JdXAjP , [url=http://bfearxnfszsh.com/]bfearxnfszsh[/url], [link=http://muqjanidmlvs.com/]muqjanidmlvs[/link], http://bayjzjtihivd.com/
цитирай
97. анонимен - lAzRmBDYTtv
14.06.2011 13:19
VQNF7u , [url=http://ejgfzrujpyhe.com/]ejgfzrujpyhe[/url], [link=http://aqqroqpbbwnw.com/]aqqroqpbbwnw[/link], http://uhcugrdizdxx.com/
цитирай
98. анонимен - hsaTUlyzmFEGBA
14.06.2011 14:20
Jiq2TO , [url=http://yboabpkfappt.com/]yboabpkfappt[/url], [link=http://pnvwqlzyqnlm.com/]pnvwqlzyqnlm[/link], http://gfcoijbcjfil.com/
цитирай
99. анонимен - xDJkwVWacv
15.06.2011 12:15
OhtBK7 , [url=http://zorcatlrptmi.com/]zorcatlrptmi[/url], [link=http://ekcsfirmxokl.com/]ekcsfirmxokl[/link], http://rxkyodpzhfin.com/
цитирай
100. анонимен - JkVANGwITJpYv
15.06.2011 12:49
rXSH68 , [url=http://rrkxxydyhcht.com/]rrkxxydyhcht[/url], [link=http://tseqckluchap.com/]tseqckluchap[/link], http://kpwrjqpmcljc.com/
цитирай
101. анонимен - kamagra price
17.01.2012 14:42
Thanks for the post. It helped me to find the best sollutions for my troubles. kamagra price <a href=http://medsildenafil.com/>erectile disorder</a> kamagra for sale
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 13139215
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9760
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930