Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.04.2013 21:29 - Кабинетът на Марин Райков представи "предизборната" си програма!
Автор: meto76 Категория: Политика   
Прочетен: 1612 Коментари: 0 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Кабинетът на Райков обяви точка по точка какво ще свърши до 12 май     inhare  Служебният кабинет на Марин Райков изнесе пълен списък със конкретните зачите, които си поставя да изпълни до парламентарните избори на 12 май.

 

Приоритетите на правителството са формулирани в четири опорни точки - "Институционална, финансова, икономическа и социална стабилност", "Организиране и провеждане на изборите за 42-ро Народно събрание", "Прозрачно управление и взаимодействие с гражданското общество" и "Програми с европейско финансиране". 

ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. ИНСТИТУЦИОНАЛНА , ФИНАНСОВА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ

Осигуряване ефективната работа на всички държавни институции. Особено внимание към изпълнение на бюджета за 2013 г.

Използване на възможни резерви в бюджета за предприемане на мерки за подкрепа на най-уязвимите групи в обществото.

Прилагане на мерки за ограничаване на ръста на безработицата.

Подкрепа за малките и средните предприятия за създаване на работни места, инвестиции.

СОЦИАЛНА СФЕРА 

• Осигуряване на редовно изплащане на социалните плащания в установените срокове.

• Надграждане на мерки за ограничаване ръста на безработицата и създаване на условия за разкриване на устойчиви работни места.

• Изплащане на предвиденото в Закона за бюджета увеличение на пенсиите от 1 април.

• Адаптиране на преквалификационни програми към потребностите на бизнеса по региони и сектори.

• Възстановяване на тристранния диалог в НСТС в търсене на работещи решения. 

• Ограничаване на недекларираната заетост, намаляване на нарушенията на трудовото законодателство и активно прилагане на гъвкавите форми на заетост.

ЕНЕРГЕТИКА, ИКОНОМИКА,ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ

• Пълна международна проверка на енергетиката по цялата верига производство-пренос-разпределение, включително международен. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени.

• Изготвяне на национален план и създаване на единна структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен период.

• Спешно приемане необходимите наредби, свързани с либерализирането на енергийния пазар с механизми за защита на най-уязвимите.

• Препоръки за опростяване и стандартизиране на фактурите за ел. енергия

• Мерки за подобряване дейността на ДКЕВР като ефективен и силен регулатор. 

• Подкрепа на малките и средните предприятия за създаване на работни места и инвестиции

• Изплащане на дължимите от правителството средства към малките и средните предприятия.

• Да продължи работата по стратегически важни законопроекти (фокус върху малките и средните предприятия, Закон за иновациите).

• Контрол на състоянието на големите държавни компании, които са в критично състояние, като БДЖ, ВМЗ, Мини Марица Изток.

• Продължаване работата по определяне на режимите в защитените зони, както и за определяне на местоположението на пясъчните дюни. 

• Изготвяне на национален план и създаване на единна структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен период.

• Въвеждане на „златен стандарт“ (целта е на изрядните данъкоплатци да се възстановява ДДС до 10 дни без изчакване).

• Ускорено приоритетно въвеждане на POS терминали от бюджетните организации, които събират суми от значителен брой физически и/или юридически лица за предоставяните от тях административни услуги. 

• Работа по структуриране на иновационната екосистема.

• Изготвяне на национален план за развитие на електронно правителство и разработване на е-услуги.

• Осигуряване на необходимите средства за изплащане на предвиденото в Закона за държавното обществено осигуряване за 2013 година и респективно в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година увеличение на пенсиите от 1 април.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШЕН РЕД И СЪДЕБНА РЕФОРМА

• Поддържане на обществения ред, гарантиране правата и свободите на гражданите и защита на националната сигурност.

• Активен диалог с Европейската комисия и органите на съдебната власт за изпълнение на мерките, произтичащи от Доклада на ЕК от юли 2012 г. 

• Активен диалог с Европейската комисия и органите на съдебната власт за изпълнение на мерките по Механизма за сътрудничество и оценка.

• Продължаване на работата за осъществяване на целите и приоритетите на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.

• Продължаване на подготовката на пакет от законодателни промени, свързани с електронното правосъдие. 

• Развитие на въоръжените сили в съответствие с утвърдените стратегически планове.

• Финализиране на консултациите в НАТО за приемане на пакета от "Цели

за способности 2013".

• Да продължи работата по стратегически важни законопроекти (фокус върху малките и средните предприятия, Закон за иновациите, промени в законодателството за въвеждане на оценка на въздействието на нормативни актове).

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

• Поддържане на добър институционален диалог и сътрудничество с ЕК и международните финансови институции.

• Продължаване на преговорите по договора за добросъседство с Македония.

• Активно участие и отстояване на българските позиции на всички работни нива в институциите на ЕС , НАТО и всички международни организации. 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ

• Подготовка и провеждане на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити.

• Начало на работата по стратегия за модернизация на висшето образование.

• Подготовка и провеждане на стандартизираните изпити в училищата. 

• Продължаване на работата по стартирани програми и проекти за подготовка на следващия етап на реформата в училищното, професионалното и висшето образование. 

• Работа за подготвяне на изменения и допълнения на Закона за професионалното образование и обучение с цел подпомагане възстановяването на прекъснатата връзка образование-бизнес. 

• Продължаване на усилията за системното регистриране и поддръжка на обекти на българското културно наследство. Подготовка и издаване на подзаконови нормативни актове в областта на културното наследство. Работа по правилници за прилагане на законите в областта на културата (напр. Закон за защита на културното наследство). 

• Активна работа за подкрепа на българските кандидатури за Европейска столица на културата.

• Финализиране на проекта на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм, разработвана с активно гражданско участие. Организиране на широко обществено обсъждане.

• Разработване на концепция за определяне на приоритетни спортове за България и за насърчаване на масовия спорт.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 42-ро НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Ефективна работа на всички институции, ангажирани с организацията и провеждането на изборите. 

Създаване на Граждански борд към министър-председателя с консултативни функции за провеждането на изборите.

Подпомагане работата на международната мисия наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

• Към министър-председателя на служебното правителство да се създаде Граждански борд за свободни и честни избори. Той ще бъде независим експертен консултативен орган към служебния кабинет, който включва представители на организации – независими наблюдатели на изборите.

• Актуализация на изборните списъци – ГРАО. 

• Планиране и организиране на превантивната дейност за предотвратяване на престъпления, свързани с изборния процес.

• Подписване на съвместен акт между прокуратурата, МВР и ДАНС за гарантиране свободното упражняване на избирателните права на гражданите, както и за осигуряването на възможност за бързо и адекватно реагиране срещу евентуални нарушения във връзка с провеждането на избори за 42-ро Народно събрание.

• Изработване на план и създаване на оперативен щаб в МВР за координация и управление на взаимодействието за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението в периода на подготовката и при провеждането на изборите. 

• Предприемане мерки за осъществяване на ефективен контрол при обработката на резултатите от изборите. 

• Организиране и провеждане на разяснителна кампания сред българските общности зад граница за условията и реда, по които могат да участват в изборите.

• Създаване на оперативен щаб, осъществяващ връзка между задграничните представителства и ЦИК.

• Преглед на местните законодателства и съобразяване на организацията на изборния процес в тях.

• Анализ на допуснатите слабости при минали избори и набелязване на мерки за тяхното преодоляване.

• Анализ на възможностите да се осигурят най-добри условия на българите в чужбина да гласуват – предложения за разкриване на изборни секции при спазване на местното законодателство.

• Създаване на условия на военнослужещите, изпълняващи мисии зад

граница и носещи бойни дежурства на територията на страната, да

гласуват.

• Техническо осигуряване на провеждането на изборите.

III. ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Открито управление в защита на правата и интересите на гражданите, прозрачност и информираност за работата на институциите.

Публичност и отчетност в работата на регулаторите и контролните органи

Създаване на обществени съвети

• Възстановяване на тристранния диалог в НСТС в търсене на работещи решения. 

• Изготвяне на национален план за развитие на електронно правителство.

• Създаване на обществени съвети по секторни политики и към Министерски съвет в областта на социалната политика, икономиката, енергетиката, околната среда.

• Продължаване на работата на контролните органи и регулаторите за публичност и отчетност (ДКЕВР, КЗК, КЗП, КРС), вкл. информация за процедури, методологии, решения. Подготовка на необходимите промени за антимонополно законодателство.

• Пълен одит на енергетиката по цялата верига производство-пренос-разпределение, включително международен. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени.

• Сезиране на КЗК да изготви и представи секторни анализи на конкурентната среда и да се произнесе за наличие на монополи.

• Спешно приемане необходимите наредби, свързани с либерализирането на енергийния пазар с механизми за защита на най-уязвимите групи от населението.

• Създаване на съвет за устойчива енергетика.

• Препоръки за опростяване и стандартизиране на фактурите за ел. енергия

• Мерки за превръщане на ДКЕВР в ефективен и силен регулатор. 

• Обществен дебат и подготовка на законодателни мерки за създаване на силни и независими регулаторни органи, избрани от парламента, а не назначени от изпълнителната власт.

• Всички договори с ЕРП и други по веригата да бъдат публикувани на интернет страницата на ДКЕВР.

• Развитие на електронно правителство за повече прозрачност и ефективно взаимодействие.

• Финализиране на проекта на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм, разработвана с активно гражданско участие. Организиране на широко обществено обсъждане.

IV. ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Поддържане темпа на изпълнение на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони, финансирани със средства от ЕС.

Продължаване на процеса по договаряне за сключване на европейското финансиране до 2020г.

• Продължаване на работата по финализиране на договарянето, разплащането и изпълнението на проектите по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

• Продължаване на диалога с ЕК, с оглед успешно протичане на преговорите по подготовката на Партньорския договор и оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

• Извършване на задълбочен анализ на изпълнението на проектите и навременна реалокация на средства (напр. програмата за енергийна ефективност за малките и средните предприятия, проекти за водните цикли и др.). 

• Продължаване на неотклонните усилия по изграждането на национални инфраструктурни проекти, като Дунав Мост 2, железопътни инфраструктурни проекти, АМ Тракия, АМ Струма, АМ Марица и др.

• Подготовка и подписване на договори по европейски програми за трансгранично сътрудничество, както и други инструменти по вътрешните и външните граници на ЕС.

• Подготовка по изготвянето на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

http://faktor.bg/novini/balgariya/7775-kabinetat-na-raikov-obyavi-tochka-po-tochka-kakvo-shte-svarshi-do-12-mai.html

 Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 13329231
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9760
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031